Aktualności i Wydarzenia

Powrót Dziadka Mroza.

Kiedy: 08.12.2013
Dodano: 27.11.2013

8 grudnia 2012 roku na kranach zadebiutował pierwszy polski russian imperial stout Дед Мороз (Dziadek Mróz).

Czytaj dalej »

Brackie Imperialne Pale Ale w Piwotece.

Kiedy: 06.12.2013
Dodano: 27.11.2013

Premiera tegorocznego Grand Championa Festiwalu Birofilia także w Piwotece Narodowej.

Czytaj dalej »

Golden Monk nadchodzi!

Kiedy: 30.11.2013
Dodano: 27.11.2013

Enigmatyczne i kontrowersyjne piwo z AleBrowaru zagości u nas już w najbliższą sobotę!

Czytaj dalej »

Pierwsze Grand Prix od Czesława Dziełaka i browaru Ciechan

Kiedy: 29.11.2013
Dodano: 27.11.2013

Zapraszamy na premierę wyjątkowego piwa! Jego twórca, p. Czesław Dziełak został zwycięzcą I Warszawskiego Konkursu Piw Domowych. Jedną z nagród było uwarzenie piwa wg zwycięskiej receptury w Browarze Ciechan, i właśnie tego piwa będziemy mogli spróbować już w najbliższy piątek.

Czytaj dalej »

Regulamin Biegu Piwna Mila

Kiedy: 01.01.1970
Dodano: 11.08.2014

 Regulamin Imprezy Biegowej „Biegamy po 6 sierpnia – Piwna Mila”

Cele imprezy:

a) Wspieranie i popularyzowanie imprez biegowych w Łodzi. 

b) Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia mieszkańców Łodzi. 

c) Uatrakcyjnienie oferty imprez rekreacyjno – sportowych w Łodzi. 

d) Integracja biegaczy oraz instytucji i klubów sportowych. 

e) Promocja polskich browarów regionalnych

f) Szerzenie Kultury Piwnej

Organizator:

Piwoteka Sp. J Puta, Brzeszkiewicz i Błaszczyk

ul. Lipowa 49

90-630 Łódź

Partnerzy Biegu:

Browar Pinta, Browar Jan Olbracht, Restauracja Manekin

Termin i miejsce:

a) Bieg odbędzie się w niedzielę 31 sierpnia 2014 roku.

b) Start Biegu Piwna Mila nastąpi o godzinie 14:00 na ulicy 6 sierpnia 1/3 w Łodzi

Trasa i dystans:

a) Trasa wyznaczona będzie na ulicy 6 Sierpnia 1/3 w Łodzi na odcinku ul. Piotrkowska – al. Kościuszki – nawierzchnia 100% kostka granitowa).

b) Biegi eliminacyjne – 4 pętle o dł. 320m =1280m. W trakcie biegu zawodnik zobowiązany jest do wypicia piwa w ilości 4×0,2L

c) Biegi finałowe – 3 pętle o dł. 320m oraz 1 pętla o długości 640 m =1600m. W trakcie biegu zawodnik zobowiązany jest do wypicia piwa w ilości 4×0,3L Do rogrywek finałowych zakwalifikuje się 32 najszybszych zawodników ( zwycięzcy biegów grup eliminacyjnych oraz pozostali zawodnicy z najlepszymi czasami.)

d) Biegi eliminacyjne będą odbywać się w grupach 10 os. w odstępach ok. 10 min.

e) Biegi finałowe będą odbywać się w grupach 8 os. w odstępach ok. 10 min. (Start biegów finałowych ok godz 18.00)

f) Spożywanie piwa może odbywać się tylko w strefie wyznaczonej przez organizatora znajdującej się na terenie ogródka piwnego pubu Piwoteka Narodowa.

Warunki uczestnictwa:

a) Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisane Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów. 

b) W biegu głównym mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 30 sierpnia 2014 roku ukończą 18 lat.

c) Każda osoba startująca w biegu, uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność. 

d) Organizator rekomenduje przed startem poddanie się badaniom kontrolnym i zasięgnięcie opinii lekarskiej, co do możliwości udziału w biegu.

e) Podczas odbioru numeru startowego zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku . 

Zgłoszenia:

a) Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 150 osób lista startowa zostanie zamknięta. 

b) Każdy zawodnik po zapisaniu się do biegu powinien w ciągu 5 dni dokonać opłaty startowej. W przypadku braku wpłaty zostanie skreślony z listy startowej.

c) Osoby, które dokonają opłaty startowej po wyczerpaniu limitu uczestników otrzymają zwrot wpisowego na konto.

d) Termin zgłoszeń internetowych na stronie http://inessport.pl/zapisy/ upływa w dniu 28 sierpnia 2014 roku lub po wyczerpaniu się limitu miejsc.

e) Biuro zawodów znajdować się będzie w pubie Piwoteka Narodowa w Łodzi na ulicy 6 Sierpnia 1/3

f) Zapisy do biegu w biurze zawodów będą możliwe w dniach 29-30.08.2014 w godzinach 15.00-20.00, w dniu 31.08 w godzinach 12.00-13.00

g) Zawodnicy zgłoszeni elektronicznie z opłaconym startowym będą obsługiwani w biurze zawodów przy osobnym stanowisku w godzinach pracy biura zawodów. 

Opłata Startowa

a) Wysokość opłaty startowej w określonych terminach:

Wpisowe :

  • do 24 sierpnia – 25 zł

  • od 25 do 31 sierpnia – 30 zł

Wpisowe płatne jest na konto: 

Mbank:
74 1140 2004 0000 3902 7420 0033

Piwoteka Puta, Brzeszkiewicz i Błaszczyk Spółka Jawna
ulica Lipowa 49
90-630 Łódź

z dopiskiem „Piwna Mila” – imię i nazwisko

b) Każdy zawodnik po zapisaniu się do biegu powinien w ciągu 5 dni dokonać opłaty startowej. W przypadku braku wpłaty zostanie skreślony z listy startowej.

c) Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora.

d) W przypadku wniesienia opłaty startowej w niepełnej wysokości (np. w przypadku przekroczenia terminu wpłaty określonego powyżej) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką powinien był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej wpłaty. 

e) Wpisowe nie podlega zwrotowi oraz nie może zostać przeniesione na innego uczestnika.

f) Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.

i) Każdy zawodnik zgłoszony do biegu głównego otrzymuje w pakiecie startowym:

– Numer startowy plus cztery agrafki,

– Kupon na beczkowe piwo z browaru Jan Olbracht – do wykorzystania w dniu zawodów za okazaniem numeru startowego.

Pomiar czasu:

a) Pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do butów.

b) Brak chipa przy bucie jest jednoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.

c) Każdy zawodnik powinien zwrócić chip na mecie.

d) Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto, w wynikach podany zostanie również czas netto.

e) Każdy zawodnik otrzyma po zakończonym biegu smsa z wynikiem.

Klasyfikacje :

a) Generalna kobiet i mężczyzn.

Nagrody :

a) za miejsca I – III w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn – nagrody rzeczowe oraz + bony na zakupy w Piwotece o wartości 100 zł, 50 zł, 30 zł 

b) wśród uczestników zostanie rozlosowanych 10 bonów na posiłek do restauracji Manekin

Postanowienia końcowe:

a) Koszt uczestnictwa pokrywa zawodnik. 

b) Koszty organizacji pokrywają organizatorzy. 

c) Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.

d) Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w biegu. 

e) Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników. 

f) Zawodnicy startują w biegach na własną odpowiedzialność. 

g) Brak zwrotu chipa jest jednoznaczny z dyskwalifikacją. 

h) Organizator nie zapewnia szatni i depozytu, sugerujemy przyjście w strojach sportowych.

i) Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania, powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów. 

j) Protesty należy składać w biurze zawodów, w ciągu godziny od zakończenia konkurencji po wpłacie kaucji  w wysokości 50 zł. 

k) Organizator nie zapewnia natrysków.

l) Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu. 

m) Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. 

n) Wszystkich zawodników startujących w Biegu Piwna Mila obowiązuje niniejszy regulamin.

o) Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach promocyjnych, informacyjnych, wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów przedstawiających uczestników biegu. 

p) Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. 

r) Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów. 

Czytaj dalej »

Strona 8 z 8« Pierwsza...45678

Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się do newslettera i korzystaj z naszych specjalnych promocji!

Zapisując się wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Piwoteka, ul. 6 Sierpnia 1/3, 90-606 Łódź i na powierzenie danych w celu przetwarzania podmiotom współpracującym z Piwoteka w zakresie działalności marketingowej oraz na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych. Podanie danych jest dobrowolne. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

Po wysłaniu swojego adresu email otrzymasz wiadomość z prośbą o jego potwierdzenie, jeżeli wiadomość nie dotrze od razu - sprawdź katalog spam na swojej poczcie email.